Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Światopoglądy Ateizm Istnienie Boga

Istnienie Boga

Document Istnienie Boga - argument ontologiczny
Ludzie często szukają jakichś dobrych argumentów na rzecz istnienia Boga. Myślę, że znalazłoby się około ośmiu takich argumentów. Tu krótko o jednym z ciekawszych, o argumencie ontologicznym.
Document Istnienie Boga - argument moralny
"Jeśli nie ma Boga i nieśmiertelności, wszystko jest dozwolone" (F. Dostojewski, "Bracia Karamazow")
Document Istnienie Boga - prezentacja argumentu Kalam
Jeśli świat zaistniał, choć zaistnieć nie musiał, to przyczyna jego powstania jest Osobowa. Argument kosmologiczny Kalam to jeden z lepszych teistycznych argumentów. Może być używany przez chrześcijan, żydów czy muzułmanów w dyskusji z ateistami.
Link J.P.Moreland, "Scaling the Secular City"
Pełna wersja online w formacie DjVu (www.djvuzone.org)
Link J.P.Moreland and Kai Nielsen, "Does God Exists. The Debate Between Theists & Atheists."
Pełna wersja online w formacie DjVu (www.djvuzone.org)
Link William Lane Craig, "Reasonable Faith. Christian Truth and Apologetics"
Pełna wersja online w formacie DjVu (www.djvuzone.org)
Link Peter Kreeft, "Czy możesz dowieść istnienia Boga?"
 
Link Peter Kreeft, "Dowód z istnienia sumienia"
Dowód z istnienia sumienia jest jednym z tylko dwóch dowodów na istnienie Boga, o których wspomina Pismo Święte, ten drugi jest dowodem z istnienia projektu (oba znajdują się w Liście do Rzymian). Oba dowody są zasadniczo prostymi, naturalnymi intuicjami. Jedynie kiedy czyni się skomplikowane, sztuczne zastrzeżenia do tych dowodów, zaczynają one wyglądać na skomplikowane.
Link Peter Kreeft, "Dowód z pierwszej przyczyny"
Najsłynniejszym z wszystkich dowodów na istnienie Boga jest „pięć dróg” św. Tomasza z Akwinu. Jedną z pięciu dróg, piątą, jest dowód z istnienia projektu, któremu przyjrzeliśmy się już poprzednio. Pozostałe cztery są wariantami dowodu z pierwszej przyczyny, który tutaj zbadamy.
Link Czy "Brzytwa Ockhama" neguje istnienie Boga?
Artykuł polemizujący z ateizmem.
News Item Istnienie Boga - argument ontologiczny
 
News Item Istnienie Boga - argument moralny
 
Akcje Dokumentu